Back

Site Engineer

Nasz klinet- generalny wykonawca projektów PV, wiatrowych i BESS poszukuje młodego, ambitnego inżyniera budowy:

Zadania:

 • Asystowanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Kontraktu w zakresie organizacji, planowania i nadzoru nad pracami związanymi z budową farm wiatrowych, fotowoltaicznych i innych obiektów OZE oraz obiektów przemysłowych (w szczególności: fundamenty, drogi, budynki na stacjach WN/SN, linie kablowe WN/SN).
 • Komunikacja z Inwestorem i jego reprezentantami.
 • Nadzór nad jakością i punktualnością realizowanych prac.
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania prac.
 • Zarządzanie dokumentacją budowlaną, w tym przygotowywanie dokumentacji po zakończeniu prac.
 • Uczestnictwo w rozliczaniu prac wykonanych przez podwykonawców.

Wymagania:

 • Posiadanie wyższego wykształcenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z zagranicznym Inwestorem.
 • Gotowość do pracy i dostępność w miejscach realizacji kontraktów (kontrakty na terenie Polski).
 • Znajomość podstawowych programów biurowych (np. Word, Excel).
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Zdolność do pracy w zespole.
 • Samodzielność, odpowiedzialność i precyzja.